Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с кандидатстване  по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“  и след проучване желанията на учениците,

ОУ „Христо Ботев“ - с. Брестница ще кандидатства за сформиране на 2 (две) групи по Модул 1 „Изкуства“ – 1.

Театрален клуб "Ние сме актьори" I - IVклас (поставяне на сценични задачи) и 2. „Танцово изкуство“ (група за български народни танци). 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с кандидатстване  по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и след проучване желанията на учениците,

ОУ „Христо Ботев“ - с. Брестница ще кандидатства за сформиране на 2 (две) групи по Модул 1 „Изкуства“ – 1.

Вокална група I - IVклас (забавна и естрадна песен) и 2. „Танцово изкуство“ (група за български народни танци).