Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ПРЕЗ 2022/2023 г.

Уважаеми родители,

През 2022/2023 учебна година училището участва в Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ на ДФ „Земеделие“ за предоставяне на плодове/зеленчуци, мляко/млечни продукти и пчелен мед на учениците от I до IV клас.

Доставчик по Схема „Училищен плод“ и пчелен мед е ЕТ „Цветелин Алексиев – Стефка Божилова“, гр. Етрополе – 50 доставки плод и до 6 доставки пчелен мед.

Доставчик по Схема „Училищно мляко“ е „ДАФНИ ГРУП“ЕООД, гр. София – 50 доставки мляко/млечни продукти.

Доставките се осъществяват ритмично през учебната година по график – от м. септември до м. февруари, не повече от 10 доставки за един месец.

Схемите се прилагат за подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата и учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.

Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.

 

                                                                                                                                                       От Ръководството