Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

Актуално

 

ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО 2024 - инициатива на Сдружение BG Бъди активен

През м.март 2024 г. в нашето училище бе организирано събиране на чисти и смачкани пластмасови бутилки и връщането им за рециклиране. Надяваме се, че това ще ни даде шанс да се борим за титлата “Герой на рециклирането!”, но по-важното е, че от тази инициатива научихме  много полезни неща, а именно:

- когато рециклираме, спестяваме природни ресурси;

- когато рециклираме, намаляват отпадъците;

- рециклирането е начин хората да повлияят на глобалните климатични промени.

Започнете да рециклирате още днес – вижте колко е лесно!

                                                                                                                                                                     

Ето и нашата работилница за вдъхване на втори живот

 

      

 

 

Европейски ден на спорта в ОУ "Христо Ботев"

На 29.09.2023 г. отбелязахме Европейският ден на спорта, организиран от г-жа Мариана Христова и г-жа Вероника Чобанова. Беше проведено състезание с екологичен характер под мотото "Чистота и спорт-ръка за ръка". Наш гост беше известният дългогодишен капитан на националния отбор по бокс на България, медалист и шампион от национални и международни турнири - Свилен Русинов, който изнесе лекция на тема "Защо да спортуваме?"#essd2023 #БезОтпадъци 

 

П О К А Н А

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

С. БРЕСТНИЦА

Ви кани

на тържество за 24 май – Деня на българската

просвета и култура

и на славянската писменост.

Събитието ще се състои от 09,00 ч.

в НЧ „Иван Данов – 1903 г.“ – с. Брестница

Ще се радваме да бъдете с нас!

 

 

Уважаеми родители и ученици,

Със Заповед РД 09-56/17.01.2023 г. на Министерство на образованието, дните от 18.01.2023 г. до 24.01.2023 г. са определени за неучебни.

Учебните занятия ще бъдат възобновени на 25.01.2023 г. (сряда)

 

Уважаеми родители и ученици,        

             От 21.02.2022 г. (понеделник) в ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестница се възобновява  присъственото обучение за учениците от всички класове. Съгласно действащите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, ще се извърши тестване на всички ученици, за които има подадени декларации за съгласие. Учениците, които имат зелен сертификат не подлежат на тестване.

Бъдете здрави! 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с кандидатстване  по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и след проучване желанията на учениците, ОУ „Христо Ботев“- с. Брестница ще кандидатства  за сформиране на 2 (две) групи по Модул 1 „Изкуства“ – 1. Вокална група I-IVклас (забавна и естрадна песен) и 2. „Танцово изкуство“ (група за български народни танци). 


 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестница обявява прием на документи за заемане на длъжност: Образователен медиатор – 1 бройка свободно работно място на 8 (осем) часов работен ден. Обявлението и условията за кандидатстване може да намерите ТУК.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

               Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

· -удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

· -копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

         Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

       Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП),  стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

С решение на Областния кризисен щаб по здравеопазване и заповед на Регионалната здравна инспекция – Ловеч се въвежда следния режим на обучение за учениците:

ОТ 07.02.2022 до 11.02.2022 г.

ПРИСЪСТВЕНО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ СЛЕДНИТЕ КЛАСОВЕ:

IаIIаIIIаIVаи VII а

 ДИСТАНЦИОННО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ СЛЕДНИТЕ КЛАСОВЕ:

Vа  и VIа

 ОТ 14.02.2022 до 18.02.2022 г.

ПРИСЪСТВЕНО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ СЛЕДНИТЕ КЛАСОВЕ:

IаIIаIIIаIVа , Vа  и VIа

 ДИСТАНЦИОННО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ СЛЕДНИТЕ КЛАСОВЕ:

VII а

 В понеделник – 07.02 и 14.02 се извършва тестване на учениците, които се обучават присъствено и за които има подадени декларации за съгласие. Не се тестват ученици, имащи зелен сертификат. Тестването ще се извърши преди започването на учебните часове!

 Бъдете здрави!


 Превенция COVID-19

Обявление по схема Училищен плод и Училищно мляко

Заповед доставчик по схема Училищен плод и Училищно мляко


            Със Заповед № 260/12.03.2021 г. на директора на училището е утвърден училищния план – прием за 2021/2022 учебна година, както следва:

 

I клас – 1 паралелка с максимален брой ученици 25

Vклас – 1 паралелка с максимален брой ученици 26

 

ЦОУД – за учениците от начален етап – 2 групи с бр. 25 ученици във всяка група

-          за учениците от прогимназиален етап – 1 група с 25 ученици

 

Няма промяна в броя на паралелките в останалите класове. 

 

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Iª клас – 5                        Vа клас – 2

IIа клас – 1                      VIа клас – 8 

IIIа клас – 6                     VIIа клас – 7

IVª клас - 9

 


 

 Уважаеми родители,

 Уведомяваме Ви, че от 06.12.2021 г., съгласно актуалните разпоредби на МЗ и МОН, присъствените учебни занятия ще се провеждат при организирано тестване на учениците веднъж седмично (понеделник) в училище с бърз антигенен тест с проба от слюнка. Ученици, които отсъстват по уважителни причини в деня, когато се провежда тестването, ще бъдат тествани през първия ден от връщането си в училище, непосредствено преди учебните занятия.

ВАЖНО!

Съгласно Заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на МЗ и Заповед № РД 09-4247/08.11.2021 г. на МОН за утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, присъствено обучение за учениците от начален етап се осъществява след изследване на учениците с неинвазивен бърз антигенен тест, два пъти седмично, считано от 16.11.2021 г. За учениците, чиито родители не са дали съгласие за тестване на децата им се организира асинхронно обучение от разстояние в електронна среда,в платформата MicrosoftTeams.

График на учебните занятия в дните на тестване и останалите дни може да видите ТУК. 

Съгласно Заповед № РД 09-4212 от 08.11.2021 г. на МОН, учениците от VVIиVII клас продължават своето обучение присъствено.


 Уважаеми родители,

Информация относно антигенни тестове за диагностициране на SARS-CoV-2, предлагани на територията на България, можете да видите ТУК

 Мерки и вътрешни правила за работа в ОУ "Христо Ботев" - с. Брестница в условията на COVID-19 през учебната 2021-2022 година

Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в ковид криза