Полезни връзки

 

Календар

 

 

 

Екип

 

Директор:

 Тотка Данова  

 

Учители начален етап:

 

 Дарина Димитрова – старши учител в начален етап

      

 Божидарка Вътева – старши учител в начален етап

      

 Петя Стоянова - старши учител в начален етап 

 

Валентина Георгиева – учител в начален етап

     

 Биляна Миланова - старши учител в начален етап / ЦДО

 

 Юлия Лалева  - старши учител в начален етап / ЦДО

 

Учители прогимназиален етап:

 Мариана Христова – старши учител по БЕЛ в прогимназиален етап

  

 Илиана Маринова – учител по математика и КМИТ в прогимназиален етап

 

Вероника Чобанова  - учител по география и икономика и история и цивилизация  в прогимназиален етап

 

 Христалина Недева - старши учител по химия и ООС и биология и ЗО  в прогимназиален етап

 

Десислава Василева - учител по руски език 

 

Пенка Чобанова - учител в прогимназиален етап / ЦДО

 

 Василета Петрова - педагогически съветник